خطا
لطفا امکان جاوا اسکریپت را در مرورگرتان فعال نماید!

فروشگاه فایل|خرید فایل|دانلود فایل

فروشگاه فایل مرکز فایل های تمام کاربران اس فایل

فروشگاه فایل|خرید فایل|دانلود فایل }

اطلاعیه:

به فروشگاه فایل | برنامه های تبلیغاتی|برنامه افزایش بازدید | خوش آمدید اگر سوالی یا پیشنهادی داشتید با شماره 09378031974 در تماس باشید


ارسال شده توسط:
مدیریت
تاریخ ارسال:
جمعه ۷ دی ۱۳۹۷
موضوع محصول:
گزارش کارآموزی
قیمت محصول:
5000تومان
حجم محصول:
461KB
تاریخ بروزرسانی:
جمعه ۷ دی ۱۳۹۷
تعداد نمایش:
836بار
تعداد محبوبیت:
1نفر
خرید:
امتیاز دادن به این محصول امتیاز محصول 5و تعداد رای دهنده1نفر
حسابداري پيمانكاري يكي از مقولاتي است كه مراجع حرفه اي، پژوهشگران و مؤلفان حسابداري در كشورهاي پيشرفته از ديرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداري به آن پرداخته اند و در كشورهاي پيشرفته و همچنين در سطح بين المللي استاندارهاي حسابداري خاصي براي آن وضع شده است. در كشور ما نيز از سالهاي پيش مبحث حسابداري پيمانكاري در كتابها و نشريات گوناگوني مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چارچوب روشها و رويدادهاي متداول و استانداردهاي حسابداري كشورهاي پيشرفته راه حل ها و روشهاي مناسبي براي نگهداري حسابها، شناسايي و اندازه گيري سود عمليات پيمانكاري و تهيه و ارائه صورت هاي مالي مؤسسات پيمانكاري در قالب مناسب حقوقي سازوكارها و الزامات محيطي حاكم بر اين فعاليت عمده اقتصادي عرضه مي شود.
گزارش پايان دوره کارآموزی کارشناسی ناپیوسته حسابداری گزارش پايان دوره کارآموزی کارشناسی ناپیوسته حسابداری گزارش پايان دوره کارآموزی کارشناسی ناپیوسته حسابداری

«فهــرست مطــالب»

چكيده مطالب ..................................... 6

فصل اول : موئسسات پيمانكاري

1-تعریف عمومی حسابداری پيمانكاري و قردادهای پیمانکاری ......................... 8

1-1- مراحل اجراي طرح پيمانكاري ................................... 9

1-2- ثبت عمليات مالي قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري .......................... 23

1-3- دفتر معين پيمانكاري ........................................... 38

1-4- تنظيم و پرداخت صورت وضعيت كارها ............................ 40

فصل دوم : روشهاي شناسايي سود پيمانكاري

2- ثبت پرداخت وجه صورت وضعيت كارها ...................................... 42

2-1- روشهاي متداول شناسايي سود پيمانكاري ............................. 52

2-2- صورت سود و زيان ..................................... 54

فصل سوم : صورتهاي مالي در حسابداري پيمانكاري

3- نحوه گزارش صورتهاي مالي در حسابداري پيمانكاري ......................... 69

3-1- خلاصه مباني شناسايي درآمد پيمانكاري ..................................... 70

3-2- حسابداري زيان ناشي از قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري ........................... 71

3-3- روشهاي شناسايي سود پيمانكاري در سطح جهان ......................................... 74

3-4- پيوست شماره 1 ............................................... 74

3-5- نمودار محتواي عمليات پيمانكاري .......................................... 76

فصل چهارم

کارهای انجام داده در محیط کارآموزی .................................. 77

فصل پنجم

نتیجه گیری ........................................ 81

منابع و مآخذ ............................... 85

-----

فصل اول : تعریف عمومی حسابداری پيمانكاري و قردادهای پیمانکاری

1-تعریف عمومی حسابداری پيمانكاري و قردادهای پیمانکاری

قرارداد

قرارداد، رابطه اي حقوقي بين پيمانكار و كارفرماست كه منشأ تعهد و التزام براي طرفين مي باشد. كارفرما براي انجام دادن موارد زير معمولاً قراردادهايي را با مؤسسات مشاوره اي يا پيمانكاري منعقد مي كند:

الف- مطالعات بنيادي و تحقيقاتي طرح

ب-تهيه طرح

ج- اجراي طرح

د- نظارت بر اجراي طرح

بستن قرارداد مهمترين بخش از فعاليت پيمانكاري است. موضوع اين قراردادها معمولاً ساختن يك دارايي يا داراييهايي است كه در مجموع طرح واحدي را تشكيل مي دهند. قراردادهائي كه موضوع آنها ارائه خدمات است و مستقيم به قرارداد ساخت يك دارايي مربوط مي شود نيز جزو قرارداد پيمانكاري به شمار مي آيد. قراردادهاي خدماتي مانند مديريت تهيه طرح، مديريت اجرا، معماري و محاسبات فني كه به ساختن يك دارايي ارتباط پيدا مي كند از جمله اين قراردادهاست.

طول مدت اجراي قراردادهاي پيمانكاري معمولاً بيش از يك سال است، يعني تاريخ شروع و تكميل فعاليت موضوع آن در دوره هاي مالي متفاوت قرار مي گيرد. اما طول مدت اجراي قرارداد نبايد به عنوان عامل مشخصه يك قرارداد بلند مدت پيمانكاري محسوب شود. در قراردادهايي كه طي مدتي كمتر از يك سال تكميل مي شود اگر فعاليت انجام شده آنقدر اهميت داشته باشد كه عدم شناسايي درآمد و هزينه در يك دوره مالي، نتايج عمليات را مخدوش كند قرارداد بايد بلند مدت به شمار آيد، مشروط بر اينكه در طول دوره هاي مالي مختلف رويه يكنواختي در اجرا بكار گرفته شود.

§ انواع قراردادهاي پيمانكاري

قرارداد پيمانكاري را در صورتي كه مخالف قانون نباشد، مي توان به انواع مختلف بين كارفرما و پيمانكار منعقد كرد. قراردادهاي متداول پيمانكاري به شرح زير است:

1_1_ مراحل اجراي طرح پيمانكاري

مراحل اجراي طرحهاي بلند مدت پيمانكاري در مؤسسات بخش عمومي و بخش خصوصي تفاوت چنداني ندارد و مؤسسات بخش خصوصي در اجراي عمليات پيمانكاري كمابيش از تشريفات مورد عمل بخش عمومي پيروي مي كنند. طرحهاي بلند مدت پيمانكاري معمولاً در سه مرحله مطالعات مقدماتي، مطالعات تفصيلي و اجرا و نظارت انجام مي شود كه هر يك از اين مراحل شامل اقدامات معيني به شرح زير است:

§ مرحله اول: مطالعات مقدماتي طرح

1.مطالعات شناسايي طرح

2.تهيه طرح مقدماتي

§ مرحله دوم: شناسايي تفصيلي طرح

1.تهيه نقشه هاي تفصيلي

2.تهيه اسناد و مدارك مناقصه

· مرحله سوم: اجراي طرح:

1.ارجاع كار به پيمانكار

2.انعقاد قرارداد پيمانكاري

3.عمليات اجرايي

4.تنظيم و پرداخت صورت وضعيتها

5.تحويل موقت

6.تحويل قطعي

مرحله اول: مطالعاتي مقدماتي طرح

مطالعات مقدماتي طرح شامل اقدامات زير است:

1.مطالعات شناسايي طرح

مطالعات اين مرحله شامل تحقيقات و بررسيهاي مربوط به تعيين هدف طرح، شناخت اجزاي تشكيل دهنده، داده ها و ستانده ها همچنين امكانات فني و اجرايي طرح با توجه به نوع مصالح ساختماني، ماشين آلات و تجهيزات، نيروي انساني، ساير امكانات و محدوديتها و بالاخره حجم سرمايه گذاري (ريالي و ارزي)، طول مدت اجراي طرح، تشخيص و بررسي اجمالي گزينه هاي احتمالي و توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي (امكان سنجي اوليه) طرح است.

حاصل اين مطالعات به شكل گزارشي تدوين مي شود كه مبناي تصميم گيري در مورد پذيرش طرح (توصيه به سرمايه گذاري) يا رد طرح (توصيه به خودداري از سرمايه گذاري) قرار مي گيرد.

2.تهيه طرح مقدماتي

پس از اتمام و تصويب گزارش شناخت طرح، اقدامات مربوط به تهيه طرح مقدماتي بوسيله كارفرما آغاز مي شود. مطالعات اين مرحله شامل تحقيقات، بررسيها و آزمايشهاي لازم به منظور طراحي و تهيه نقشه هاي مقدماتي و مشخصات كلي طرح و انجام مطالعات براي گزينه يابي، انتخاب مناسبترين گزينه و توجيه پذيري آن است. فعاليتهاي مربوط به تهيه طرح مقدماتي را مي توان به شرح زير تقسيم كرد:

· بررسي گزينه هاي مختلف براي اجراي طرح و تعيين نكات مثبت و منفي هر گزينه

· تجزيه و تحليل نتايج حاصل از بكارگيري هر گزينه

· مقايسه گزينه ها و انتخاب مناسبترين گزينه

· توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي گزينه انتخابي.

مطالعات اين مرحله بايد به اندازه اي جامع باشد كه بتوان بر پايه آن ابعاد و حجم كار و مخارج اجراي طرح و هزينه بهره برداري را براي تصميم گيري منطقي و توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي (امكان سنجي نهايي) برآورد كرد.

----------------------

تعداد صفحات : 104 ص

قیمت : 5000تومان

پسوند فایل word قابل ویرایش

 • عنوان دیدگاه
 • نام
 • ایمیل تان
 • تلفن
 • وب سایت
 • نوع انتشار نظر
 • کد امنیتیکد امنیتی ریست تصویر
 • ارسال دیدگاه


 • 111
 • تعداد محصول
 • 228
 • خرید های موفق
 • 65
 • کاربران